Om Hypnose

Igennem hypnosen arbejder vi med underbevidstheden og går tilbage og bearbejder de følelser der skaber problemerne.
Hypnosetilstand

Der er meget stor sandsynlighed for, at du let vil kunne gå i hypnose. Det er en medfødt evne som næsten alle har, idet den gør brug af din forestillingsevne, som du bruger dagligt. Alle sanser bliver mere skærpet under hypnose. Du er vågen og mister ikke din opmærksomhed, når du er i hypnose, og din bevidsthed arbejder mere med dig. Kroppen er fuldstændig afslappet, og du kan høre alt hvad der foregår og reagere på det.

Varige forandringer

Ved hypnoterapi anvendes terapeutiske teknikker under hypnose og der kan så laves varige forandringer i underbevidstheden

Det ubevidste sind

Under hypnose, er det underbevidste sind ekstra modtageligt for positive forslag og derfor er hypnose så effektivt. Det kan sammenlignes med at man kører en strækning fra A til B; Når man kommer frem til bestemmelsesstedet, kan man ikke altid huske, hvordan man kom derhen, men må erkende at frem er man kommet.  

 

     

Selve behandlingen

Forud for behandlingen der 1. gang varer ca. 1,5 time har vi en grundig samtale, hvor vi taler om hvilke problemer el. adfærd der ønskes ændret. Jeg forklarer forløbet og klienten har selvfølgelig mulighed for at stille spørgsmål og spørge ind.

Flere lag og flere behandlinger

Somme tider kan det opstå at klienten får fjernet det problem de kom til mig med, men at der så kommer et andet problem til syne, da flere ting er viklet ind i hinanden psykisk (ligesom når man fjerner det øverste lag maling, så ligger der nogle gange et eller flere lag maling nedenunder), og det er derfor at der nogle gange skal flere behandlinger til.

Hypnose og myter

Hypnose virker kun hvis du selv vil, der er ingen der kan tvinges til noget under hypnose. Nogle mennesker er lidt utrygge ved om hypnosen kan få dem til at gøre noget de ikke ønsker og tror at de er helt ”væk” under hypnosen, det er ikke korrekt.
Klienten er fuldstændig bevidst om alt det der foregår, derudover så har de hypnoseshow hvor man via hypnose får deltagerne til at udføre underholdende handlinger intet at gøre med hypnoterapi,hvor der -efter at klienten er bragt i en hypnotisk tilstand- arbejdes terapeutisk med problemstillinger.